Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie kary uzgodnionej z oskarżonym Konradem Pawłem U. za przestępstwo polegające na tym, że w bliżej nieustalonym dniu na przełomie listopada/grudnia 2014 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego nabył od nieustalonej osoby rower marki KROSS HEXAGON za kwotę 80 złotych, którego wartość wynosi 800 złotych, co do którego na podstawie towarzyszących okoliczności, a zwłaszcza niskiej ceny powinien i mógł przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, tj. o czyn z  art. 292 § 1 kk. 

Czyn powyższy zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.