Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie kary uzgodnionej z oskarżonym Danielem Z. za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 14 sierpnia 2015 r. w miejscowości B., gm. Kotuń na drodze publicznej prowadził samochód marki „Ford Ka” nr rej. (…) nie stosując się do decyzji Prezydenta Miasta (…) z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. (…), o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii „B ”, tj. o czyn z art. 180a kk.  

Czyn powyższy zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.