Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie kary uzgodnionej z oskarżonym Kamilem Andrzejem S. za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 4 czerwca 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu, z dwoma nieletnim ustalonymi mężczyznami, w ramach uzgodnionego podziału ról używając przemocy polegającej na popchnięciu, biciu i kopaniu po brzuchu i plecach Wojciecha W., narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 156  § 1 kk lub w art. 157 § 1 kk, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia portfela z zawartością dowodu osobistego serii i numer (…), prawo jazdy nr (…), kart bankomatowych BGŻ, karty TOP-UP, karty stałego klienta sklepu TOPAZ, pieniędzy w kwocie 30 złotych i 20 funtów brytyjskich, legitymacji studenckiej wydanych na nazwisko pokrzywdzonego oraz srebrnej obrączki o wartości 30 złotych  oraz usunęli w/w dokumenty, którymi nie mieli prawa wyłącznie rozporządzać, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zb. z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 kk § 1 kk w zb. z art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Czyn z art. 280 § 1 kk (który to przepis będzie stanowił podstawę wymiaru kary) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.