Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Kamilowi J. o to, że  w dniu 2 maja 2015 roku w K., woj. mazowieckie ze skutkiem zaistniałym w Siedlcach woj. mazowieckie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 350 złotych Bartosza K. za pomocą wprowadzenia go w błąd, co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania w ten sposób, że posługując się danymi Kamil J. zamieszkały (…) telefon (…), e-mail (…), w serwisie internetowym OLX w ogłoszeniu numer (…) oferował do sprzedaży telefon (…) za kwotę 1700 złotych a następnie uzgodnił z Bartoszem K. zamianę w/wymienionego telefonu na telefon HTC Desire z dopłatą 350 złotych, po czym poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z warunków umowy zamiany nie zwrócił pieniędzy wpłaconych przez pokrzywdzonego za pośrednictwem konta jego znajomego Arona M. na rachunek nr (…) w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Piasecznie, którego był jedynym dysponentem, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

 

Czyn powyższy zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.