Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Bożeny Ż. o czyn polegający na tym, że w dniu 9 sierpnia 2015 r. w miejscowości Z., gm. Mokobody naruszyła nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, iż kierując samochodem marki „Audi A4” nr rej. (…) nie dostosowała prędkości oraz techniki jazdy do panujących warunków drogowych i utraciła panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechała na prawe pobocze, patrząc zgodnie z jej kierunkiem jazdy, gdzie uderzyła w drzewo, w wyniku czego jej pasażerka Helena G. doznała (…) obrażeń ciała, które powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres przekraczający siedem dni i druga pasażerka Paulina G. również doznała (…) obrażeń ciała, które powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres przekraczający siedem dni, tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk

 

W pisemnym wniosku Prokurator Rejonowy w Siedlcach określił okres próby na 1 rok.

Czyn z art. 177 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.