Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Patrykowi S. o to, że w dniu 29 grudnia 2014 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim, podczas wydawania obiadu osadzonym w Zakładzie Karnym w Siedlcach oblał gorącym kompotem funkcjonariusza tego Zakładu – plutonowego Grzegorza J. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, czym naruszył jego nietykalność cielesną, tj. o czyn z  art. 222 § 1 kk.

 

Czyn powyższy zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.