Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Z. o to, że:

  •       w nocy z 30 na 31 lipca 2015 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim umyślnie naruszył zasadny bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierując samochodem osobowym marki Opel (…) bez uprawnień i jadąc na nadmierną prędkością, nie dostawał techniki i taktyki jazdy do panujących warunków drogowych, w następstwie czego na łuku drogi zjechał na prawą stronę jezdni, gdzie uderzył w słup latarni ulicznej, w konsekwencji czego pasażerowie pojazdu marki Opel (…) doznali obrażeń ciała, w tym Adam F. (…), które spowodowały ciężki uszczerbek na jego zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa oraz choroby realnie zagrażającej jego  życiu, zaś Dariusz K. (…), które spowodowały naruszenie czynności narządów jego ciała na okres przekraczający siedem dni, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zb. z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;
  •     w nocy z 30 na 31 lipca 2015 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim, znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód osobowy marki Opel (…) w ruchu lądowym, tj. o czyn z  art.  178a § 1 kk;
  •      w dniu 16 lipca 2015 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim, znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,71 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód osobowy marki Opel (…) w ruchu lądowym, tj. o czyn z  art.  178a § 1 kk.

Tymże aktem oskarżenia Prokurator Rejonowy w Siedlcach oskarżył Marka Piotra B. o to, że w nocy z 30 na 31 lipca 2015 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim, działając w zamiarze by Tomasz Z. dokonał czynu zabronionego, przekazał mu kluczyki do samochodu osobowego marki Opel (…),  mimo iż wiedział, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości, czym ułatwił mu popełnienie czynu zabronionego polegającego na tym, że Tomasz Z. będąc w stanie nietrzeźwości 0,85  mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód marki Opel (…) w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 178a § 1 kk.

 

Czyn opisany w art. 177 § 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, przy czym zgodnie z art. 178 § 1 kk skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 kk znajdując się w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Możliwe jest również orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Czyn opisany w art. 178a § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, przy czym za pomocnictwo Sąd wymierza karę w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

W niniejszej sprawie na etapie postępowania przygotowawczego, wobec Tomasza Z. stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.