Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi P o to, że w okresie od  czerwca  2014   roku do września  2015  roku  w Siedlcach woj. mazowieckie  uporczywie uchylał  się od ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie córki Justyny P., którego to obowiązku wysokość została ostatecznie ustalona wyrokiem  Sądu Rejonowego w Siedlcach  z dnia 7 grudnia 2010 roku o sygn. akt (…) w kwocie po 330 zł miesięcznie, czym naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk.

 

Czyn opisany w art. 209 § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.