Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Pawłem Ch. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 6 lipca 2015 roku w Siedlcach (…) w pizzerii (…) wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki Samsung Galaxy S5 (…) o wartości 1600 złotych na szkodę Marka K., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

 

Czyn opisany w art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.