Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Pawłem Ch. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 6 sierpnia 2015 roku w Siedlcach (…) woj. mazowieckie działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru ze sklepu (…) zabrał w celu przywłaszczenia artykuły sklepowe o łącznej wartości 866,60 złotych w postaci dezodorantów marki Gilette 6 szt. o wartości 90 zł, kawy Jacobs 10 szt., kawy Tchibo 6 szt., kawy Nescafe 1 szt., czekolady Milka 20 szt., czekolady Alpen Gold 3 szt., o wartości 776 złotych na szkodę Wiesławy B., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z  art. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

 

Czyn opisany w art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.