Prokurator Rejonowy w Siedlcach

 

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Damianowi M. o to, że  w dniu 23 lutego 2015 roku w Siedlcach, woj. mazowieckie, w sklepie (…) przy ul. Kilińskiego (…) posługując się nożem dokonał rozboju w ten sposób, że grożąc sprzedawcy sklepu Jarosławowi B. natychmiastowym użyciem przemocy poprzez okazanie noża oraz zamachiwanie się nim w stronę pokrzywdzonego połączonym z żądaniem wydania pieniędzy zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 150 zł, artykuły i akcesoria tytoniowe o wartości 532,06 zł, karty doładowujące operatorów sieci telefonii komórkowej o wartości 527,40 zł czym spowodował straty w mieniu o łącznej wartości 1209,46 zł  na szkodę właściciela sklepu Krzysztofa W., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach (…) za umyślne przestępstwo podobne z art. art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 k.k.

 

Czyn opisany w art. 280 § 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 3 do lat 15.