Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Jackiem T. kary i środków karnych za przestępstwo polegające na tym, że w bliżej nieustalonym dniu w lutym 2015 roku w miejscowości N. O., woj. mazowieckiego przywłaszczył sobie powierzone mu w formie adopcji trzy klacze o imionach Biedronka, Cytryna i Kasia o wartości 18000 złotych na szkodę Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach o sygn. (…) z dnia (…)  za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 284 § 2 kk na karę roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od (…), tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1kk

 

Czyn opisany w art. 284 § 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym zgodnie z art. 37a kk Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4.