Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. o to, że  w dniu 4 lipca 2015 roku w Siedlcach, woj. mazowieckie, groził Monice M. pozbawieniem życia, przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, iż będą spełnione, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk.

Czyn opisany w art. 190 § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.