Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Ewy B. o czyn polegający na tym, że w dniu 10 września 2015 roku na ulicy (…) w Siedlcach woj. mazowieckie nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem marki (…) o nr rej. (…), podczas włączania się do ruchu nie zachowała szczególnej ostrożności oraz nie ustąpiła pierwszeństwa Kamilowi S. kierującemu motocyklem marki (…), doprowadzając do zderzenia pojazdów, w wyniku czego motocyklista doznał obrażeń ciała w postaci (...), które należą do kategorii średnich i powodują naruszenie czynności narządów jego ciała na okres przekraczający siedem dni, tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

W pisemnym wniosku Prokurator Rejonowy w Siedlcach określił okres próby na 1 rok.
Czyn z art. 177 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.