Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Ireneuszowi J. o to, że w dniu 21 maja 2015 r. w miejscowości W. S., gm. S.na placu manewrowym (…) nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, w ten sposób, iż kierując samochodem marki DAF (…) nie zachował należytej ostrożności nie upewniając się jakie jest położenie pieszego Szczepana B. i ruszając pojazdem potrącił go prawym przednim narożnikiem kabiny, a następnie przejechał kołem, w wyniku czego doznał on (…) obrażeń ciała, które skutkowały jego zgonem na miejscu zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.  

Czyn opisany w art. 177 § 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.