Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Damianem D. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 18 lipca 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego (…) po uprzednim przecięciu linki zabezpieczającej zabrał w celu przywłaszczenia rower marki Maxim (…) o wartości 1 100 zł na szkodę Katarzyny W., tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

Czyn opisany w art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.