Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Andrzejem S. kary i środków karnych za przestępstwa polegające na tym, że
I. W dniu 12 sierpnia 2015 r. w P., gm. Siedlce, woj. mazowieckiego machając siekierą wypowiadał groźby pozbawienia życia pod adresem Jarosława K. oraz użył wobec niego przemocy fizycznej poprzez szarpanie za koszulkę i popychanie w celu zmuszenia go do ustawienia się pod ścianą, tj. o przestępstwo z art. 191 § 1 kk;
II. W dniu 12 sierpnia 2015 r. w P., gm. Siedlce, woj. mazowieckiego machając siekierą wypowiadał groźby pozbawienia życia pod adresem Jarosława K., Jakuba K. i Macieja R., przystawiał ostrze do szyi jednego z nich oraz użył wobec nich przemocy fizycznej poprzez szarpanie za koszulki i popychanie w celu zmuszenia ich do uklęknięcia na ulicy, tj. o przestępstwo z art. 191 § 1 kk.

Czyn opisany w art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.