Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Marcinem G. kary i środków karnych za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 5 sierpnia 2015 roku w N. I.  w województwie mazowieckim,  kierując samochodem marki Fiat Ducato o nr rej. (…) nie zastosował się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach sygn. akt (…) zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tj. o czyn z art. 244 kk.

Czyn opisany w art. 244 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3, przy czym zgodnie z art. 37a kk Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4.