Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. o to, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. w Siedlcach woj. mazowieckiego wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst. Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 ze zm.) posiadał znaczną ilość środków odurzających w postaci suszu roślinnego – marihuany o wadze 91,46 gram oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o wadze 0,78 gram, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst. Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 ze zm.).

Czyn opisany w art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst. Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 ze zm.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.