Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Waldemarem K. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 20 listopada 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego na ulicy S., znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,30 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził samochód marki Ford Focus o nr rej. (…) w ruchu lądowym, tj. o czyn z  art. 178a § 1 kk.

Czyn opisany w art. 178a § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.