Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi R. o to, że w dniu 22 sierpnia 2015 r. na ul. (…) w Siedlcach działając publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie dla obowiązującego porządku prawnego wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą wziął udział w pobiciu Grzegorza G. w ten sposób, że uderzając go wielokrotnie pięściami po całym ciele naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 kk lub w art. 157 § 1 kk, tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

Czyn opisany w art. 158 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3, przy czym zgodnie z art. 57a § 1 kk Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.