Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi K. o to, że:
I.  w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2015 roku do 25 sierpnia 2015 roku w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie inne niż włókniste w ilości 70 sztuk krzewów, tj. o przestępstwo określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst. Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 ze zm.);
II. w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środek odurzający w postaci marihuany o wadze 66,74 grama brutto, tj. o przestępstwo określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst. Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 ze zm.).


Czyny opisane w art. 62 ust. 1 i art. 63 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst. Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 ze zm.) zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3.