Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krystianowi G. i Tomaszowi Sz. o to, że w bliżej nieokreślonym dniu w okresie od lipca do 13 sierpnia 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego przy ul. (…) z budynku opuszczonej szkoły specjalnej działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wspólnie i w porozumieniu zabrali w celu przywłaszczenia 25 sztuk kaloryferów różnych rozmiarów o łącznej wartości 825,36 zł na szkodę Urzędu Miasta Siedlce, przy czym Krystian G. w/w przestępstwa dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, przy czym w odniesieniu do Krystiana G. w zw. z art. 64 § 1 kk.

Do aktu oskarżenia prokurator dołączył wniosek (w trybie art. 335 § 2 kpk) o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kar i innych środków.
Czyn z art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym zgodnie z art. 64 § 1 kk sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.