Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Małgorzacie Justynie G. o to, że w dniu 13 września 2012 roku w Siedlcach, województwo mazowieckie, na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Siedlcach w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa Tomasza G. – sygnatura akt (…), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożyła nieprawdziwe zeznania, że nigdy nie pracowała zawodowo i szukała pracy, ale nikt nie chce jej zatrudnić, podczas gdy w rzeczywistości od dnia 4 kwietnia 2012 roku była zatrudniona na umowę o pracę i otrzymywała wynagrodzenie, czym wprowadziła w błąd Sąd Rejonowy w Siedlcach i w konsekwencji doprowadziła do wydania przez ten Sąd w dniu 18 września 2012 roku wyroku obniżającego wysokość alimentów należnych od powoda Tomasza G. na jej rzecz z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 300 zł miesięcznie, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

 

Czyn z art. 286 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.