Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Krzysztofowi Z. oraz Grzegorzowi Patrykowi Ż. o to, że w dniu 20 listopada 2015 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim, działając wspólnie i w porozumieniu, z terenu opuszczonej posesji zabrali w celu przywłaszczenia metalowe druty zbrojeniowe o łącznej wartości 600 zł na szkodę Adam Ch., przy czym każdy z nich dopuścił się tego czynu  w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art.  278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

 

Do aktu oskarżenia prokurator dołączył wniosek (w trybie art. 335 § 2 kpk) o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kar.

Czyn z art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym zgodnie z art. 64 § 1 kk sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.