Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Leszka K. o czyn polegający na tym, że w dniu 2 grudnia 2015 roku (…) w Siedlcach, województwo mazowieckie, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób że kierując samochodem marki Renault Megane numer rejestracyjny (…) nie zachował szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu z parkingu marketu „TOPAZ” na ulicę (…) i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce jadącej jezdnią ulicy (…) w kierunku centrum miasta Siedlce,  przez co doprowadził do potrącenia rowerzystki Ireny P., która na skutek zderzenia doznała obrażeń ciała w postaci zwichnięcia przedniego prawego stawu ramiennego, które powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres przekraczający siedem dni,  tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.
W pisemnym wniosku Prokurator Rejonowy w Siedlcach określił okres próby na 1 rok.
Czyn z art. 177 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.