Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną Agnieszką Anetą Ł. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 14 stycznia 2016 roku w Siedlcach (…) woj. mazowieckiego dokonała zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy z mieszkania w kwocie 700 złotych na szkodę Małgorzaty J.–R., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.
Czyn z art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym zgodnie z art. 37a kk Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4.