Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Andrzejem K. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 17 grudnia 2014 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego w punkcie handlowym (…) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1900 złotych IDEA Pożyczki sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w ten sposób, że nie mając zamiaru wywiązać się z powziętych zobowiązań wobec w/wymienionej spółki zawarł za pośrednictwem w/wymienionego punktu handlowego umowę pożyczki gotówkowej o numerze (…) wprowadzając w błąd pracownika zawierającego umowę oraz spółkę IDEA Pożyczki co do miejsca zatrudnienia i osiąganych dochodów poprzez złożenie fałszywego oświadczenia, że jest zatrudniony od 1 marca 2014 roku na czas nieokreślony w firmie (…) ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym netto 3325 na stanowisku operator koparki, co nie było zgodne z prawdą, a następnie po uzyskaniu pożyczki nie podjął się jej spłaty, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.
Czyn z art. 286 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, przy czym zgodnie z art. 37a kk Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4.