Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi P. o to, że
I. w dniu 12 sierpnia 2015 roku w Siedlcach, woj. mazowieckiego działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 3300,84 grama netto oraz 929,49 grama netto środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 224);
II. w okresie od 15 lipca 2013 roku do dnia 12 sierpnia 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego bez wymaganego ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji zezwolenia posiadał broń palną w postaci pistoletu maszynowego PPSz, dwóch sztuk pistoletów typu TT, dubeltówkę oraz amunicję do broni palnej w ilości 112 sztuk, tj. o czyn z art. 263 § 2 kk.

W niniejszej sprawie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Siedlcach stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Czyn opisany w art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, zaś czyn z art. 263 § 2 kk karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.