Prokurator Rejonowy w Siedlcach nadzoruje aktualnie śledztwo przeciwko Zdzisławowi S. podejrzanemu o to, że:
I. w nieustalonym dniu marca 2016 r. nie później jednak niż w dniu 9 marca 2016 r. w budynku mieszkalnym (…) w Siedlcach woj. mazowieckie, działając z zamiarem ewentualnym, przez wielokrotne uderzenie nieustalonym narzędziem (…) w głowę oraz obie nogi oraz zadawanie uderzeń w okolice korpusu ciała, spowodował u Danuty O. liczne obrażenia (…), które to obrażenia stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, w następstwie czego Danuta O. zmarła na miejscu zdarzenia, tj. czyn z art. 156 § 3 w zw. z § 1 pkt 2 kk,
II. w okresie od nieustalonej daty, nie później jednak niż od dnia 1 stycznia 2016 r. do nieustalonego dnia marca 2016 r. nie później jednak niż do dnia 9 marca 2016 r. w Siedlcach woj. mazowieckie, znęcał się fizycznie nad (…) Danutą O. w ten sposób, że wielokrotnie uderzał ją, w tym również za pomocą (…), czym spowodował u niej liczne rany (…) oraz złamania (…), tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Siedlcach, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Rejonowego w Siedlcach zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Zdzisława S. na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

Czyn opisany w art. 156 § 3 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12, zaś czyn z art. 207 § 1 kk karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.