Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krystianowi G. o to, że:
I.  w nocy 23 grudnia 2015 r. w miejscowości K.-Ż. przy ul. (…), woj. mazowieckiego na terenie stacji gazowej (…) działając z zamiarem dokonania kradzieży z włamaniem do stojaków, w których znajdowały się butle gazowe, po uprzednim przecięciu kabłąków przy kłódkach do stojaków, usiłował zabrać w celu przywłaszczenia 11 sztuk butli gazowych o pojemności 11 kg każda o łącznej wartości 1 600 zł na szkodę Dariusza S., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk;
II. w nocy z 22 na 23 grudnia 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego przy ul. (…), po uprzedniej kradzieży kluczyków dokonał zaboru w celu krótkotrwałego użycia samochodu marki Mercedes (…) o nr rej. (…) wartości 10 000 zł na szkodę Pawła Z., tj. o przestępstwo z art. 289 § 2 kk.

Prokurator, stosownie do treści art. 335 § 2 kpk, do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Krystianem G. kary łącznej 1 roku 3 miesięcy pozbawienia wolności.