Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną Małgorzatą M. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 17 lutego 2016 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego zniszczyła dokument w postaci dowodu osobistego o nr (…) wydanego przez Prezydenta Miasta Siedlce na dane P. M., którym nie miała prawa wyłącznie rozporządzać, tj. o czyn z art. 276 kk.

Czyn opisany w art. 276 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.