Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną Anną K. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 13 stycznia 2016 r. w miejscowości P., gm. Kotuń w sposób nieumyślny naruszyła zasady ruchu drogowego, w ten sposób, iż kierując samochodem marki „Fiat Siena” nr rej. (…) nie dostosowała techniki oraz taktyki jazdy do panujących warunków drogowych i utraciła panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechała na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzyła się z poruszającym się z przeciwka samochodem ciężarowym marki „Volvo” nr rej. (…)  z naczepą marki (…) prowadzonym przez Mirosława J., a następnie uderzyła w barierę energochłonną, w wyniku czego jej pasażer Adam K. doznał (…) obrażeń ciała, które należą do kategorii ciężkich i powodują naruszenie czynności narządów ciała na okres przekraczający dni siedem, ponadto spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk.

Czyn opisany w art. 177 § 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.