Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Grzegorzowi G. o to, że w dniu 30 stycznia 2016 roku w miejscowości Siedlce woj. mazowieckiego uderzając Dawida B. nożem w jamę brzuszną w okolicy pępka spowodował u niego obrażenia ciała w postaci (…) stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 kk.

Czyn opisany w art. 156 § 1 pk 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.