Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Robertem K. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 7 stycznia 2016 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego działając wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy o wadze 0,427 grama netto, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.).

Czyn opisany w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.