Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Bogusławem S. kary za przestępstwo polegające na tym, że w okresie od kwietnia 2014 r. do listopada 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego uporczywie uchylał się od ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie syna Mateusza S., którego to obowiązku wysokość została ustalona wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt (…) w kwocie 350 zł miesięcznie, czym naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 kk.

Czyn opisany w art. 209 § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.