Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonymi Marcinem G. i Łukaszem G. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 2 kwietnia 2016 roku (…) w Siedlcach woj. mazowieckiego działając wspólnie i w porozumieniu z ogólnodostępnego wieszaka w pomieszczeniu klubu (…) zabrali w celu przywłaszczenia kurtkę marki F4 wartości 600 złotych  wraz pieniędzmi w kwocie 400 złotych – mienie o łącznej wartości 1000 złotych na szkodę Przemysława W., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.

Czyn opisany w art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.