Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Emilem Erykiem S. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 25 marca 2016 roku (…) w Siedlcach woj. mazowieckie kierując w ruchu lądowym samochodem marki Polonez o nr rej. (…) nie zastosował się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt (…) zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tj. o czyn z art. 244 kk.

Czyn z art. 244 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3, przy czym zgodnie z art. 37a kk Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4.