Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Damianem Z. kary za przestępstwo polegające na tym, że od bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 2015 r. do  dnia 21 października 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego oraz w T., (…) działając wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 224) posiadał znaczą ilość środków odurzających w postaci suszu roślinnego marihuany o wadze ... oraz 66 szt. krzewów ziela konopi innych niż włókniste o wadze kwiatostanu ..., tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 224)
Czyn opisany w art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jedn. tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 224) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.