Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Arturowi Konradowi Ł. o to, że w dniu 28 marca 2016 r. w miejscowości Ł., (…) uderzając Bartłomieja B. pięścią w twarz spowodował u niego złamanie żuchwy w okolicy pośrodkowej i okolicy kąta po stronie lewej, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres przekraczający siedem dni, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk. 
Czyn opisany w art. 157 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.