Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Krzysztofem B. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 16 kwietnia 2016 roku w miejscowości N.I. woj. mazowieckiego, znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,93 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził samochód osobowy marki Suzuki Swift o nr rej. (…) w ruchu lądowym, tj. o czyn z  art. 178a § 1 kk.
Czyn opisany w art. 178a § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 42 § 2 kk sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177. Natomiast w myśl art. 43a § 2 kpk w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 kk na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych.