Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Markiem Tadeuszem R. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 5 marca 2016 roku w Siedlcach (…) w sklepie (…) umyślnie dokonał uszkodzenia cudzych rzeczy w postaci ..., czym spowodował szkodę w wysokości 1564 złote na szkodę Jadwigi i Mariana W., tj. o czyn z art. 288 § 1 kk.
Czyn opisany w art. 288 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.