Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Damianem A. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 12 marca 2016 roku w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6 wbrew przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych posiadał na imprezie masowej o charakterze sportowym – meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Pogoni Siedlce” i „Wisły Płock” o mistrzostwo I ligi wyroby pirotechniczne w postaci dwóch flar, które zostały przez niego odpalone podczas trwającej wyżej wymienionej imprezy, tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 2139).

Czyn opisany w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 2139). zagrożony jest grzywną nie mniejszą niż 180 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.