Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Sebastianowi N. o to, że w dniu 20 lipca 2016 r. w sklepie „Żabka” (…) w Siedlcach, województwo mazowieckie,  działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch paczek kawy marki Jacobs Cronat Gold 100g o łącznej wartości 29,98 zł, a następnie bezpośrednio po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy w postaci jednego opakowania kawy groził pozbawieniem życia przy użyciu noża ekspedientkom sklepu (…) i (…), przy czym groźby te wzbudziły u wymienionych uzasadnione obawy, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 281 kk.

Czyn opisany w art. 281 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.
W sprawie niniejszej na wniosek Prokuratora Rejonowego w Siedlcach Sąd Rejonowy w Siedlcach na etapie postępowania przygotowawczego zastosował wobec podejrzanego Krzysztofa Sebastiana N. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.