Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Marcinowi W. oskarżonemu o to, że w dniu 11 grudnia 2015 r. w miejscowości N., gm. Kotuń włamał się do metalowego kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, skąd zabrał w celu przywłaszczenia osiem sztuk akumulatorów żelowych 90Ah na szkodę PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach – Sekcja Eksploatacji w Siedlcach, a ponadto spowodował tym zakłócenie działania linii kolejowej, w dniu 21 grudnia 2015 r. w miejscowości G., gm. Kotuń włamał się do metalowego kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, w ten sposób, iż przy pomocy metalowej łapki wyłamał zamek w drzwiach wejściowych, a następnie po dostaniu się do wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia osiem sztuk akumulatorów 100Ah na szkodę PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach – Sekcja Eksploatacji w Siedlcach, a ponadto spowodował tym zakłócenie działania linii kolejowej,     w dniu 29 lutego 2016 r. w miejscowości I., gm. Siedlce włamał się do metalowego kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, w ten sposób, iż przy pomocy metalowej łapki wyłamał zamek w drzwiach wejściowych, a następnie po dostaniu się do wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia dwa akumulatory zasilania awaryjnego na szkodę PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach – Sekcja Eksploatacji w Siedlcach,    a ponadto spowodował tym zakłócenie działania linii kolejowej, w dniu 2 marca 2016 r. w miejscowości N., gm. Kotuń usiłował włamać się do metalowego kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, w ten sposób, iż przy pomocy metalowej łapki wyłamał dwa zamki w drzwiach wejściowych uszkadzając je, czym spowodował straty na szkodę PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach – Sekcja Eksploatacji w Siedlcach, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został spłoszony przez nieustalone osoby, które przejeżdżały w pobliżu miejsca zdarzenia, w dniu 2 marca 2016 r. w miejscowości I., gm. Siedlce włamał się do metalowego kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, w ten sposób, iż przy pomocy metalowej łapki wyłamał zamek w drzwiach wejściowych, a następnie po dostaniu się do wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia osiem sztuk akumulatorów żelowych 90Ah na szkodę PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach – Sekcja Eksploatacji w Siedlcach, a ponadto spowodował tym zakłócenie działania linii kolejowej, w dniu 12 marca 2016 r. w miejscowości N., gm. Kotuń włamał się do metalowego kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, w ten sposób, iż przy pomocy metalowej łapki wyłamał zamek w drzwiach wejściowych, a następnie po dostaniu się do wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia trzy sztuki akumulatorów 90Ah na szkodę PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach – Sekcja Eksploatacji w Siedlcach, a ponadto spowodował tym zakłócenie działania linii kolejowej.
Czyny, których popełnienie zarzucono oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.