Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi O.
Wyżej wymieniony w dniu 23 grudnia 2015 r. w miejscowości M., gm. Wiśniew umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, iż prowadząc w stanie nietrzeźwości  (0,68 promila alkoholu we krwi) samochód osobowy, nie dostosował techniki i taktyki jazdy do panujących warunków drogowych, a także niedostatecznie obserwował jezdnię przed pojazdem.
W efekcie, oskarżony najechał na poruszającego się w tym samym kierunku, prawidłowo oznakowanym rowerem, Wiesława O., który zmarł w następstwie odniesionych obrażeń ciała.
Łukasz O. zbiegł z miejsca zdarzenia.
W tej sprawie - na wniosek Prokuratora Rejonowego w Siedlcach - stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zmieniony następnie postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach na poręczenie majątkowe w kwocie 30.000 zł oraz dozór Policji.
  Czyn, którego popełnienie zarzucono Łukaszowi O.  zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, przy czym zgodnie z art. 178 § 1 kk Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.
  Zgodnie z treścią art. 42 § 3 kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio …….. jeśli sprawca ……w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 …… był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.