Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi R. o to, że w dniu 7 czerwca 2016 r. w Siedlcach, będąc w stanie nietrzeźwości (1,28,  1,10,  1,15,  1,05 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził samochód marki VW Passat w ruchu lądowym, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz czynu tego dopuścił się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 kk.
Czyn ten  zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.