Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Emanuelowi J., którego oskarżono o to, że do dnia 16 marca 2016 r. w Siedlcach wbrew  przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał znaczą ilość środków odurzających w postaci suszu roślinnego marihuany o wadze 413,008 gram, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Czyn, którego popełnienie zarzucono Emanuelowi J.  zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.