Prokurator Rejonowy w Siedlcach

Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Marcina B.
Marcinowi B. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 267 § 3 kk, polegającego na posłużeniu się bliżej nieustalonymi urządzeniami podsłuchowymi, w tym urządzeniem podsłuchowym wyposażonym w minikamerę,  które zainstalowane było w samochodzie pokrzywdzonej,  w celu uzyskania informacji do których nie był uprawniony.
Czyn z art. 267 § 3 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.