Prokurator Rejonowy w Siedlcach nadzoruje śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 2 czerwca 2018 r. w miejscowości Rakowiec, na skutek którego, obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu, doznał dwuletni chłopiec.
Z ustaleń postępowania wynika, że dziecko wybiegło z posesji na drogę, a następnie zostało uderzone przez jadący nią motocykl. Kierujący motocyklem nie zatrzymał się po potrąceniu dziecka, odjeżdżając z miejsca zdarzenia. 
W dwa dni po zdarzeniu kierujący Ł. J. zgłosił się do jednostki Policji w Siedlcach.
Wyżej wymienionemu przestawiony został zarzut spowodowania wypadku drogowego,  w wyniku nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nienależytego obserwowania jezdni w obszarze zabudowanym, wskutek czego doszło do potrącenia chłopca.
Ponadto Ł. J. przedstawiony został zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, który po potrąceniu przez motocykl znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.
Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji.